Výdejníky vody, Sodobary, Aquamaty | Naše certifikáty
logo

info: 607 008 057 | servis: 720 052 383

Certifikáty

Kvalita našich výdejníků na pitnou vodu je podložena několika certifikáty

Certifikace szu

Certifikát SZÚ

Považujeme za nezbytné, aby naše výdejníky pitné vody měly i národní certifikace kvality. Proto jsme nechali naše POU výdejníky otestovat přímo Státním zdravotním ústavem. Odborné posouzení zdravotní nezávadnosti výdejníku vody, používaného k úpravě pitné vody dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., shledalo, že naše aquamaty zcela splňují hygienické požadavky. Testy potvrdily, že voda je zbavená bakterií a chloru, zatímco minerální látky zůstávají.
CE

CE

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a 3 státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) dle příslušné směrnice.
Intertek

INTERTEK

ETL Listed známka je důkazem, že náš výrobek byl nezávisle testován a splňuje příslušné normy. Intertek je jednou z největších světových zkušebních, inspekčních a certifikačních společností se sítí laboratoří po celé Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii.
certifikat BPA free

BPA FREE

Potvrzujeme, že naše výdejníky vody neobsahují Bisphenol A, škodlivý pro lidský organizmus. Evropská unie a Kanada zakázala používání BPA v kojeneckých lahvích a další omezení pro používání BPA v potravinářství se připravuje.
Certifikace Energy Star

ENERGY STAR

ENERGY STAR je mezinárodně uznávaný symbol pro výrobky, jež nám všem pomáhají šetřit peníze a chránit životní prostředí pomocí energeticky úsporných produktů a postupů. Štítek ENERGY STAR byl založen za účelem:
• snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, způsobených neefektivním využíváním energie
• usnadnění spotřebitelům identifikovat a nakoupit energeticky účinné produkty, které nabízejí úspory na účtech za energii, aniž by byla obětována výkonnost, funkce a jednoduchost obsluhy

NSF

Společnost byla založena v roce 1944. Jejím posláním je globální ochrana a zlepšování lidského zdraví. Výrobci, regulační orgány a spotřebitelé se na NSF obracejí kvůli rozvoji norem v oblasti veřejného zdraví a certifikace, které pomáhají chránit jídlo, vodu, spotřební zboží a životní prostředí. Jakožto nezávislá akreditovaná organizace testuje, audituje a certifikuje výrobky a systémy, vedle toho poskytuje vzdělávání a řízení rizik.
Certifikace NSF

NSF / ANSI 42 a NSF / ANSI 53

tyto normy posuzují účinnost filtrace, zda se nečistoty zachytí nebo oddělí v pórech filtru. Naše uhlíkové filtry zachytí nejen nečistoty, pevné částice, ale i bakterie. Eliminují chlor a odfiltrují i případnou nevhodnou barvu a pach.
Test NSF

NSF / ANSI 55 a NSF P231

pouze náš Firewall, jako jediná technologie na světě, se může pochlubit splněním obou norem najednou. Tyto normy definují použití UV světla pro dezinfekci vody a stanoví minimální požadavky na ochranu zdraví a hygieny v rámci mikrobiologické čistoty vody. V dubnu 2013 dostal výrobce za tuto technologii cenu WQA International Merit Award. Podrobili jsme vodu z našich přístrojů mikrobiologickým testům i u nás a výsledek z akreditované ekologické laboratoře naleznete zde

Podrobili jsme vodu z našich přístrojů mikrobiologickým testům i  u nás a výsledek z akreditované ekologické laboratoře naleznete ZDE.

a další…

Certifikace BioVir
Certifikace WRAS

Produkty

Produkty

Poradenství

Poradenství

Snadná instalace

Snadná instalace

Servis

Servis

Výdejník vody Waterlogic na měsíc zdarma

Copyright © 2016-2018. Všechna práva vyhrazena.

Výdejník vody Waterlogic na měsíc zdarma