GDPR | Waterlogic CZ
logo

info: 607 008 057 | servis: 720 052 383

GDPR

GDPR

 

Vaše osobní údaje a data shromažďujeme výhradně proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby v jejich plné šíři, tak jak jsme vám je nabídli a zavázali se je dodat. Zpracováváme pouze takové údaje, které ke splnění naší služby potřebujeme, a to je jméno, příjmení, telefon a e-mail.  Veškeré informace o Vaší osobě a společnosti používáme pouze pro naši vnitřní potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě dalším osobám nebo subjektům, a to ani pro marketingové účely nesouvisející s poskytovanou službou.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Nejčastěji pracujeme s Vašimi kontaktními údaji v případě Vašeho zájmu o naši službu / produkty, komunikaci ohledně nabídky nebo uzavírání smlouvy, případně nákupu našich produktů a dále pak v případě plnění smlouvy.

Vaše kontaktní údaje uchováváme bezpečně v souladu s GDPR a dále upraveny interními směrnicemi, které ochranu osobních údajů v rámci naší společnosti jasně vymezují.

Produkty

Produkty

Poradenství

Poradenství

Snadná instalace

Snadná instalace

Servis

Servis

Copyright © 2016-2018. Všechna práva vyhrazena.